skoki ze spadochronem Włocławek
skoki ze spadochronem Torun
skoki z instruktorem
kup voucherzamów skokzgłoszenie na kurs

WALNE ZEBRANIE SPRAW- WYB 2015

Zgodnie ze statutem Związku Polskich Spadochroniarzy, na zakończenie kolejnej – w naszym oddziale już szóstej – kadencji, musi odbyć się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podsumowujące minione cztery lata działalności związku, na którym wybrany będzie także delegat na VII Krajowy Zjazd Delegatów ZPS.

Termin zebrania w oddziale bydgoskim ZPS wyznaczony został na środę, 22 kwietnia 2015 roku. Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Oddziału, protokołu Komisji Rewizyjnej, dyskusji nad sprawozdaniami, wolnych głosach i wnioskach – zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W tajnym głosowaniu wybrany został nowy Zarząd w składzie:
  • Prezes - kol. Piotr Dombrowski 
  • Wiceprezes - kol. Marek Tarczykowski 
  • Sekretarz - kol. Radosław Danielak 
  • Skarbnik - kol. Marek Pietrzak
  • Członek - kol. Eugeniusz Jasiniecki 

Delegatem na KZD ZPS, który odbędzie się w dniach 12-13 czerwca br. w Spale, wybrany został kol. Jerzy Herba. Prezes podziękował w imieniu Zarządu kol. Wiktorowi Sadowskiemu, który piastował funkcję skarbnika od chwili powstania Oddziału, przez kolejne sześć kadencji, za wkład pracy i zaangażowanie w działalność i rozwój Związku.

Tekst: Piotr Dombrowski, zdjęcia: arch. autora